Varningstecken

Det finns flera så kallade varningstecken att vara uppmärksam på. Här
är exempel på beteenden som kan indikera att en person man har kontakt med inte har ett ädelt uppsåt.

 1. Ber om pengar – Personen frågar efter pengar för resekostnader eller medicinska räkningar. I början verkar allt normalt, men så fort ett förtroende har byggts upp berättar personen att hen har hamnat i svårigheter av något slag och behöver hjälp med pengar. Det kan t ex vara ”för” att personen har blivit allvarligt sjuk, råkat ut för en olycka eller fastnat i tullen på flygplatsen.
 2. Snabbt vill kommunicera genom en annan kanal – Personen vill snabbt vill prata eller chatta genom en extern e-post eller meddelandetjänst, exempelvis mejl, Skype eller WhatsApp.
 3. Mycket jobbresor – Bedragaren arbetar i utlandet och har ingen familj eller är änka/änkling. Eller jobbar med något som innebär tillfälliga resor till andra länder för att, när ett förtroende byggts upp, kunna påstå att hen, av olyckliga omständigheter, hamnat i knipa under en jobbresa och snabbt behöver pengar för att kunna resa hem, bli frisläppt, komma ur knipan etc.
 4. Militärer, oljeriggsarbetare – Männen utger sig ofta för att vara militärer, oljeriggsarbetare eller ingenjörer inom gruvindustrin och jobbar tillfälligt i något annat land (t ex i Ghana eller Nigeria).
 5. Dåligt språk – Personen skriver dåligt och har dåligt minne av vad ni har pratat om i tidigare konversationer. En bedragare försöker ofta ha kontakt med så många som möjligt och har därför dåligt minne av varje enskild konversation.
 6. Kontaktar dig från utlandet – Personen kontaktar dig från ett annat land (eller uppger sig sitta fast i ett annat land och behöver ekonomisk hjälp för att kunna resa hem).
 7. Plötsliga förhinder – Om personen ska komma och besöka dig, får denne plötsligt förhinder och behöver pengar för en oförutsedd utgift.
 8. Jobb- eller investeringsförslag – Personen kommer med investeringsförslag eller erbjuder dig ett jobb; personen försöker att sälja produkter eller tjänster till dig.
 9. Visar starka känslor tidigt – Personen uttrycker starka känslor tidigt och pratar om en gemensam framtid trots att ni inte ens har träffats på riktigt.
 10. Pressar dig på information – Personen pressar dig på uppgifter om din: identitet, e-postadress eller ekonomi.
 11. Slingrar sig – Personen undviker att svara på dina frågor eller ger svar som inte har att göra med ämnet.